Bamboo Select® jest zarejestrowanᶏ markᶏ bambusów. 

Bamboo Select® Label noszᶏ tylko najlepsze bambusy ogrodowe będᶏce produkte  szczególnej selekcji doborowych roślin matecznych oraz optymalnego wykorzystania najnowszych, biotechnologicznych metod namnażania.  

Bamboo Select® jest gwarancjᶏ wysokiej jakości, jednorodności i tożsamości odmianowej.

                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.